شرکت مدرن سیستم البرز باتلاش های مستمر توانسته است نمایندگی وخدمات پس از فروش برترین کمپانی های دنیا در زمینه دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی ، ابزار دقیق و روانکارهای صنعتی را درکشور داشته باشد .

آزمایشگاه:

  • نمایندگی و خدمات پس از فروش درزمینه آنالیزهای تخصصی آب و پساب با برندهای :


ابزار دقیق:

  • همواره دستگاه های پرتابل و رومیزی ابزاردقیق جزء ضروری ترین نیازهای صنایع مختلف می باشد که این شرکت نمایندگی و خدمات پس از فروش برندهای زیر را داراست و را دارا بوده و همچنین دراین بخش ،شرکت قادر به انجام فعالیت های قابل توجهی درزمینه تعمیرات می باشد :روانکاوهای صنعتی:

  • روغن ها ، گریس ها، واکس ها واسپری های آلمان علاوه بر پایه معدنی ، بر پایه سنتتیک نیز تولید می شوند که از اینرو با توجه به کیفیت بالا و همچنین افزایش عمرماندگاری دستگاه ها به تمامی صنایع(داروسازی، نوشیدنی، غلات و …) توصیه می شود.