• نمایندگی محصولات فوتک
  • نمایندگی رسمی اینورتر، کنترل دور و سافت استارترهای دانمارک
  • نمایندگی محصولات اتوماسیون و PLC های
  • نمایندگی فروش محصولات و حسگرهای ، و سنسور های فشار
  • عاملیت رسمی فروش محصولات پنوماتیک

  • نمایندگی رسمی سنسورهای

  • رسمی سنسورهای یو پی اس های