هشداردهنده قطع برق

باتوجه به اینکه امروزه اکثر مراکز صنعتی از جمله مراکز پرورش ماهی ، مرغداری ، گلخانه ها وکارخانجات تولیدی دیگر مجهز به دیزل ژنراتور بوده تا در صورت قطع برق در سریعترین زمان ممکن دستگاه به کار افتاده و تغذیه سیستم های الکتریکی ازطریق آن انجام شود،اماهمچنان مشاهده میشود که اپراتورها در بسیاری ازمواقع ازقطع برق مطلع نبوده و یا با تأخیراز قطع برق شهر مطلع میشوند ،در نتیجه سیستم ژنراتور به موقع راه اندازی نمی شود که در این صورت مشکلاتی رادر پی دارد. جهت رفع این مشکل دودستگاه PA – ۱۰۰ و PA – ۲۰۰ درشرکت مهندسی برق والکترونیک مدرن سیستم البرز طراحی وساخته شده است


ویژگی های محصول

Relay

هشداردهنده قطع برق