تجهیز و تست موتور دیزل

تجهیز اتاق تست موتورهای دیزل به همراه تجهیزات جانبی شامل برج خنک کن ، کنترل و مانیتورینگ سطح منبع آب گرم و سرد، دمای دقت و برگشت برج خنک کن، کنترل مخزن زیر دینامو(ترمز آبی) ، سامانه کنترل اعلام حریق،کنترل سامانه اطفای حریق ، کنترل و مانیتورینگ سامانه سوخت، تهویه و …