شرکت دانش بنیان مدرن سیستم البرز

info@msalborz.com

تامین، تجهیز و واردات

تامین، تجهیز و واردات

تامین، تجهیز و واردات انواع ادوات ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، هیدرولیک و پنوماتیک

تأمین اکثر تجهیزات مکانیکی (هیدرولیک و پنوماتیک) از جمله انواع شیرآلات هیدرولیک ، پمپ های هیدرولیک ،چک ولووها، بلیدرها ، کنترل ولووها،...