شرکت دانش بنیان مدرن سیستم البرز

info@msalborz.com

مزایای و معایب سنسور دیاپازونی

مزایای و معایب سنسور دیاپازونی

در این مطلب میخواهیم کاربرد ، مزایای و معایب سنسور سطح دیاپازونی را مرد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
نکات کاربردی سنسور سطح دیاپازونی

نکات کاربردی سنسور سطح دیاپازونی

در این مطلب میخواهیم توجهات کاربردی سنسور کنترل سطح دیاپازونی را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
اندازه گیری سطح توسط سنسور دیاپازونی

اندازه گیری سطح توسط سنسور دیاپازونی

در این مطلب میخواهیم اندازه گیری سطح توسط چنگال ارتعاشی را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مقاومتی

سنسور کنترل سطح مقاومتی

در این مطلب میخواهیم سنسور سطح نوار مقاومت را برای اندازه گیری مخازن مایع مورد استفاده قرار دهیم.

مشاهده
مزایا و معایب سنسور سطح لیزری

مزایا و معایب سنسور سطح لیزری

در این مطلب میخواهیم توجهات کاربردی و مزایا و معایب سنسور کنترل سطح لیزری را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
مزایا و معایب سنسور اولتراسونیک

مزایا و معایب سنسور اولتراسونیک

در این مطلب میخواهیم مزایا و معایب و همچنین محدودیت های کاربرد سنسور سطح اولتراسونیک را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
تکنیک های نصب سنسور اولتراسونیک

تکنیک های نصب سنسور اولتراسونیک

در این مطلب میخواهیم تکنیک های نصب سنسورسطح اولتراسونیک را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور سطح رادار برای مخازن نمک

سنسور سطح رادار برای مخازن نمک

در این مطلب میخواهیم کاربرد سنسور کنترل سطح راداری برای مخازن نمک را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
ملاحظات انتخاب سنسور اولتراسونیک

ملاحظات انتخاب سنسور اولتراسونیک

در این مطلب می خواهیم نکات ضروری برای انتخاب سنسور اولتراسونیک را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
مزایا و معایب سنسور خازنی

مزایا و معایب سنسور خازنی

در این مطب میخواهیم مزایا و معایب اندازه گیری سطح به روش خازنی مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
تکنیک های نصب سنسور سطح خازنی

تکنیک های نصب سنسور سطح خازنی

در این مطلب میخواهیم تکنیک های نصب سنسور سطح خازنی را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
نکات کاربردی در مورد سنسور سوئیچ پره ای

نکات کاربردی در مورد سنسور سوئیچ پره ای

در این مطلب میخواهیم نکات کاربردی در مورد سنسور سوئیچ پره ای و مزایا و معایب این نوع سنسور سطح را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
اثرات تجمع و میعانات گازی بر روی سنسور رادار

اثرات تجمع و میعانات گازی بر روی سنسور رادار

در این مطلب میخواهیم اثرات تجمع و میعانات گازی بر روی ابزار آلات اندازه گیری سطح رادار را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
انواع آنتن ترانسمیتر سطح راداری

انواع آنتن ترانسمیتر سطح راداری

در این مطلب میخواهیم اصول اولیه آنتن ترانسمیتر سطح راداری و انواع مدلهای آنتن را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
دقت اندازه گیری سنسور سطح رادار

دقت اندازه گیری سنسور سطح رادار

در این مطلب میخواهیم دقت اندازه گیری سنسور سطح رادار را مورد برری قرار دهیم.

مشاهده
اجزا اصلی سنسور سطح رادار

اجزا اصلی سنسور سطح رادار

در مطلب میخواهیم اجزا اصلی سنسور کنترل سطح رادار را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
انواع سیگنال های  سنسور رادار

انواع سیگنال های سنسور رادار

در این مطلب میخواهیم انواع سیگنال های رادار را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور سطح رادار مخصوص مواد شیمیایی

سنسور سطح رادار مخصوص مواد شیمیایی

در این مطلب میخواهیم سنسور کنترل سطح رادار مخصوص مواد شیمیایی را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور سطح اولتراسونیک مخازن دیزل

سنسور سطح اولتراسونیک مخازن دیزل

در این مطلب میخواهیم سنسور سطح اولتراسونیک مخازن دیزل را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور سطح رادار برای فاضلاب

سنسور سطح رادار برای فاضلاب

در این مطلب میخواهیم سنسور سطح رادار برای فاضلاب را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
لول سوئیچ  یا  لول ترنسمیتر

لول سوئیچ یا لول ترنسمیتر

در این مطلب میخواهیم تفاوت لول سوئیچ سطح و لول ترنسمیتر را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
کلید جیوه ای دیگ بخار

کلید جیوه ای دیگ بخار

در این مطلب میخواهیم لول کنترل دیگ بخار از نوع جیوه را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
لول سوئیچ پره ای چیست؟

لول سوئیچ پره ای چیست؟

در این مطلب میخواهیم سنسور کنترل سطح سوئیچ پره ای را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
کنترل سطح آب چیست؟

کنترل سطح آب چیست؟

در این مطلب میخواهیم سنسورهای کنترل سطح آب را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
تعیین نقطه تنظیم صحیح سنسور کنترل سطح شناوری

تعیین نقطه تنظیم صحیح سنسور کنترل سطح شناوری

در این مطلب میخواهیم تعیین نقطه تنظیم صحیح سنسور کنترل سطح شناوری مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری برای کارخانجات شکلات

سنسور کنترل سطح راداری برای کارخانجات شکلات

در این مطلب میخواهیم استفاده از سنسور کنترل سطح راداری برای مخازن شکلات را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
استفاده از سنسور سوئیچ پره ای در کارخانجات سیمان

استفاده از سنسور سوئیچ پره ای در کارخانجات سیمان

در این مطلب میخواهیم استفاده از سنسور سوئیچ پره ای در صنعت سیمان را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسورهای دمای RTD چیست؟ و چگونه کار میکند؟

سنسورهای دمای RTD چیست؟ و چگونه کار میکند؟

در مطلب میخواهیم سنسورهای دمای RTD و نحوه کارکرد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح برای تشخیص سطح مشترک بین دو مایع در یک مخزن

سنسور کنترل سطح برای تشخیص سطح مشترک بین دو مایع در یک مخزن

در این مطلب میخواهیم برای تشخیص سطح مشترک بین دو مایع در یک مخزن سه سنسور کنترل سطح را معرفی کنیم.

مشاهده
چرا یک ولتاژ استاندارد در سراسر جهان وجود ندارد؟

چرا یک ولتاژ استاندارد در سراسر جهان وجود ندارد؟

در این مطلب میخواهیم سطوح مختلف ولتاژ را مورد بررسی قرار دهیم .

مشاهده
آیا یک سنسور رادار برای اندازه گیری سطح و حفاظت از پر شدن به طور همزمان کافی است؟

آیا یک سنسور رادار برای اندازه گیری سطح و حفاظت از پر شدن به طور همزمان کافی است؟

در این مطلب میخواهیم سنسور رادار برای اندازه گیری سطح و حفاظت از پر شدن را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
تفاوت‌های بین پروتکل ارتباطی پروفی نت ( Profinet ) و پروفی باس ( Profibus)

تفاوت‌های بین پروتکل ارتباطی پروفی نت ( Profinet ) و پروفی باس ( Profibus)

در این مطلب میخوایم تفاوت‌های اصلی بین پروتکل ارتباطی پروفی نت ( Profinet ) و پروفی باس ( Profibus) را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
استفاده از سنسور سطح اولتراسونیک برای اندازه‌گیری سطح گلوله‌های پلاستیکی

استفاده از سنسور سطح اولتراسونیک برای اندازه‌گیری سطح گلوله‌های پلاستیکی

در این مطلب میخواهیم استفاده از سنسور سطح اولتراسونیک برای اندازه‌گیری سطح گلوله‌های پلاستیکی را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح خازنی برای مواد رسانا و نارسانا

سنسور کنترل سطح خازنی برای مواد رسانا و نارسانا

در این مطلب می خواهیم موارد استفاده از سنسور سطح خازنی برای مواد رسانا و نارسانا را مورد بررسی قرار دهیم.

مشاهده
آداپتورهای HART بی سیم

آداپتورهای HART بی سیم

در این مطلب میخواهیم یکی از روش های اندازه گیری بی سیم ، آداپتورهای HART را به شما معرفی کنیم.

مشاهده
رادارهای موج هدایت شونده

رادارهای موج هدایت شونده

در این مطلب میخواهیم استفاده از سنسور کنترل سطح راداری در پالایشگاه های نفت را مورد بررسی قرار دهیم .

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری برای مخزن های کربنات کلسیم

سنسور کنترل سطح راداری برای مخزن های کربنات کلسیم

در این مطلب ضرورت استفاده از سنسور های کنترل سطح راداری در مخزن های کربنات کلسیم مورد بررسی قرار دهیم .

مشاهده
فلومتر داپلر چیست ؟ و چگونه کار میکند؟

فلومتر داپلر چیست ؟ و چگونه کار میکند؟

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم که فلومتر داپلر چیست و چگونه کار میکند ؟

مشاهده
سیستم کنترل سطح حباب (bubbler)

سیستم کنترل سطح حباب (bubbler)

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم سیستم های اندازه گیری سطح و دیفرانسیل یک سیستم سطح حباب چگونه کار می کند.

مشاهده
کنترل سطح مایع به روش سایت گلس

کنترل سطح مایع به روش سایت گلس

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم سایت گلس چیست؟و چه کاربردی دارد؟

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری و سنسور کنترل سطح خازنی RF admittance

سنسور کنترل سطح راداری و سنسور کنترل سطح خازنی RF admittance

در این مطلب میخواهیم تفاوت سنسور کنترل سطح راداری و سنسور کنترل سطح خازنی RF admittance را بررسی کنیم.

مشاهده
منوی سطح سنج راداری

منوی سطح سنج راداری

در این مطلب می خواهیم بررسی کنیم که منوی اکو کرو در سطح سنج راداری چه کاربری دارد

مشاهده
اینورتر

اینورتر

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم اینورتر چیست و چه کاربردی دارد

مشاهده
استفاده از دایکست آلومنیوم در بدنه سنسور کنترل سطح

استفاده از دایکست آلومنیوم در بدنه سنسور کنترل سطح

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم دایکست آلومنیوم چیست و چه کاربردی دارد

مشاهده
سنسور سطح سنج مایعات فلوتری

سنسور سطح سنج مایعات فلوتری

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم سنسور سطح سنج مایعات فلوتری چیست و چه کاربردی دارد

مشاهده
انواع پره در سنسور سوئیچ پره ای

انواع پره در سنسور سوئیچ پره ای

در این مطلب میخواهیم انواع پره های سنسور سوییچ پره ای را بررسی کنیم

مشاهده
سنسور کنترل سطح خازنی

سنسور کنترل سطح خازنی

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم سنسور خازنی چیست و چه کاربردی دارد

مشاهده
کاربرد رله برد

کاربرد رله برد

در این مطلب میخواهیم کاربرد رله برد را بررسی کنیم

مشاهده
سنسور سوییچ پره ای 90 درجه

سنسور سوییچ پره ای 90 درجه

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم سنسور 90 درجه چیست و چه کاربردی دارد

مشاهده
انتخاب پره مناسب برای سنسور سوییچ پره ای

انتخاب پره مناسب برای سنسور سوییچ پره ای

در این مطلب میخواهیم انواع پره های سنسور سوییچ پره ای را بررسی کنیم

مشاهده
انواع رله برد

انواع رله برد

در این مطلب میخواهیم انواع رله برد را معرفی کنیم

مشاهده
رله برد چیست

رله برد چیست

در این مطلب میخواهیم بررسی کنیم رله برد چیست و چه کاربردی دارد

مشاهده
نصب منبع تغذیه

نصب منبع تغذیه

موارد لازم برای نصب منبع تغذیه

مشاهده
روش انتخاب منبع تغذیه

روش انتخاب منبع تغذیه

در این مطلب در نظر داریم به انتخاب نوع منبع تغذیه بپردازیم

مشاهده
رله جامد SSR و رله مکانیکی

رله جامد SSR و رله مکانیکی

در این مطلب قصد داریم تفاوت بین رله SSR و رله مکانیکی را بررسی کنیم.

مشاهده
تنظیمات درایو

تنظیمات درایو

در این مطلب می خواهیم به بررسی تنظیمات درایو در کارکرد آن بپردازیم.

مشاهده
بررسی های لازم بعد از نصب سنسور کنترل سطح رادار

بررسی های لازم بعد از نصب سنسور کنترل سطح رادار

بعد از نصب سطح سنج رادار قبل از روشن شدن و بهره برداری چه بررسی هایی باید انجام شود!

مشاهده
رفع ایرادات سنسور کنترل سطح راداری

رفع ایرادات سنسور کنترل سطح راداری

گاها پیش می آید که بعد از نصب سنسور کنترل سطح رادار به دلیل رعایت نکردن نکات نصب، تلاطم مواد داخل مخزن و یا ... کارکرد سنسور و دقت آن پایین می آید و یا با مشکل مواجه می شود در این مقاله سعی داریم به رفع ایرادات این چنینی بپردازیم.

مشاهده
مقایسه تابلو برق و تابلو فرمان

مقایسه تابلو برق و تابلو فرمان

در این مطلب می خواهیم تفاوت تابلو برق و تابلو فرمان را بررسی کنیم.

مشاهده
ملاحضات سنسور کنترل سطح خازنی برای مخازن مواد رسانا

ملاحضات سنسور کنترل سطح خازنی برای مخازن مواد رسانا

موادی که رسانا هستند (مایعات مبتنی بر آب با رسانایی 100 micromhos/cm یا بیشتر) می توانند باعث اتصال کوتاه بین یک پروب فولادی ضد زنگ لخت و دیواره رگ شوند.

مشاهده
اندازه گیری سطح در سیلوها و قیف ها با استفاده از سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

اندازه گیری سطح در سیلوها و قیف ها با استفاده از سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

سنسور اولتراسونیک سطح مواد سیلو برای نمایش ارتفاع مواد در سیلو (انبار کامل، انبار خالی یا سطح مواد با ارتفاع معین) استفاده می شود.

مشاهده
کاربرد سنسور کنترل سطح التراسونیک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

کاربرد سنسور کنترل سطح التراسونیک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

کاربرد سنسورهای سطح سیال التراسونیک در اندازه‌گیری مخزن ذخیره‌سازی نفت خام نظارت بر زمان واقعی و ثبت مقدار روغن یک کار معمولی در سیستم انبار نفت است.

مشاهده
سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

سنسور سطح اولتراسونیک که غیر تماسی و بدون آلودگی است به عنوان بخش مهمی از تجهیزات مواد غذایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

مشاهده
معرفی شیر پنوماتیک

معرفی شیر پنوماتیک

شیرهای پنوماتیکی نقش مهمی در سیستم پنوماتیک دارند. آنها تعیین می کنند که چه مقدار هوا و در کدام جهت عبور می کند. این بدان معنی است که آنها می توانند به عنوان دریچه های کنترل استفاده شوند، اما همچنین به عنوان دریچه های ایمنی که جریان هوا را در شرایط خطرناک قطع می کنند یا فشار سیستم را کاهش می دهند.

مشاهده
بانک خازنی چیست؟

بانک خازنی چیست؟

بانک خازنی سیستمی است متشکل از چندین خازن که به صورت سری یا موازی به هم متصل شده اند تا یک سیستم ذخیره انرژی را تشکیل دهند. این سیستم به تصحیح تاخیر ضریب توان و تغییر فاز در منبع تغذیه AC کمک می کند و در نتیجه راندمان انتقال انرژی الکتریکی را افزایش می دهد. این پست وبلاگ بیشتر در مورد اینکه اینها برای چه مواردی استفاده می شوند و چگونه می توانید انتظار مشاهده آنها را در عملیات روزمره داشته باشید را پوشش می دهد.

مشاهده
کلید اتوماتیک چیست

کلید اتوماتیک چیست

مجموعه های سوئیچ انتقال خودکار ولتاژ پایین وسیله ای مطمئن برای انتقال اتصالات بار ضروری بین منابع اولیه و متناوب برق ارائه می کنند. مراکز داده، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و طیف گسترده‌ای از انواع تسهیلات دیگر که به زمان کار مداوم یا تقریباً پیوسته نیاز دارند، معمولاً از یک منبع برق اضطراری (جایگزین) مانند ژنراتور یا یک منبع تغذیه پشتیبان استفاده می‌کنند که منبع برق معمولی (اولیه) آنها در دسترس نباشد.

مشاهده
نحوه نصب سنسور کنترل سطح اولتراسونیک در لوله

نحوه نصب سنسور کنترل سطح اولتراسونیک در لوله

یکی از روش های کنترل و اندازه گیری سیال در لوله ها استفاده از سنسور کنترل سطح اولتراسونیک می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح اولتراسونیک در آب و فاضلاب

سنسور کنترل سطح اولتراسونیک در آب و فاضلاب

از سنسور کنترل سطح آلتراسونیک می توان در صنایع آب و فاضلاب استفاده های فروانی داشت.

مشاهده
سنسور کنترل سطح روغن اولتراسونیک

سنسور کنترل سطح روغن اولتراسونیک

سنسور سطح روغن اولتراسونیک عمدتاً برای نظارت بر سطح مخزن روغن کامیون استفاده می شود. سطح روغن را نمایش می دهد و انتقال می دهد.

مشاهده
نحوه نصب و بهره برداری سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

نحوه نصب و بهره برداری سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

سنسورهای اولتراسونیک را می توان در هر موقعیتی گنجانده و کار کرد. با این حال، از موقعیت هایی که می تواند منجر به کثیف شدن شدید سطوح حسگر شود، باید اجتناب شود.

مشاهده
براکت نصب سنسور کنترل سطح راداری

براکت نصب سنسور کنترل سطح راداری

همیشه امکان ادغام عناصر نصب سنسور به طور مستقیم در خود سنسور وجود ندارد. علاوه بر این، در هنگام گسترش سیستم معمولاً به درجه بالایی از انعطاف‌پذیری مکانیکی نیاز است. لوازم جانبی نصب مخصوصاً برای چنین کاربردهایی مناسب هستند.

مشاهده
رتبه IP67 چیست؟

رتبه IP67 چیست؟

امروز، ما در مورد سیستم رتبه بندی IP صحبت خواهیم کرد، یک سیستم رایج که در سراسر جهان برای ارزیابی کیفیت حفاظتی محفظه های الکتریکی استفاده می شود. به طور خاص، ما در مورد معنای رتبه IP67 و چه کسی ممکن است آن را مفیدتر بداند صحبت خواهیم کرد.

مشاهده
معرفی روتاری انکودر

معرفی روتاری انکودر

در این مطلب سعی داریم روتاری انکودر را بشناسیم و کارایی آن را در صنعت ابزار دقیق بررسی کنیم.

مشاهده
معرفی شرکت اینفورم

معرفی شرکت اینفورم

Inform Elektronik که در سال 1980 تأسیس شد، یکی از متخصصان راه حل برق پیشرو در اروپا و یک شرکت طراحی و تولید تجهیزات الکتریکی است که دارای طیف گسترده ای از محصولات است

مشاهده
برند دلتا

برند دلتا

دلتا محصولات و راه حل های اتوماسیون را با عملکرد و قابلیت اطمینان بالا ارائه می دهد.

مشاهده
معرفی شرکت زیمنس

معرفی شرکت زیمنس

زیمنس AG (زیمنس) یک شرکت فناوری است. فعالیت‌های آن در زمینه‌های برق‌سازی، اتوماسیون و دیجیتالی‌سازی است.

مشاهده
HMI چیست؟

HMI چیست؟

رابط ماشین انسانی (HMI) بستری است که امکان تعامل بین کاربران و تجهیزات اتوماسیون را فراهم می کند.

مشاهده
UPS چیست؟

UPS چیست؟

یو پی اس یا منبع تغذیه اضطراری دستگاهی است که در هنگام قطع برق بلافاصله برق پشتیبان را تامین می کند.

مشاهده
معرفی روغن روان کننده خوراکی کلوبر

معرفی روغن روان کننده خوراکی کلوبر

روغن دنده ، واسکازین صنعتی کلوبر GEAR OIL KLUBER یکی از معروفترین روغن های مورد استفاده در انواع گیربکس و سیستم های دنده ای می باشد.

مشاهده
روغن صنعتی چیست؟

روغن صنعتی چیست؟

روغن های صنعتی عموماً از ظاهر اجزایی که ماده اولیه آنها روغن پایه است با فرآوری پس از فرآوری ویژه روغن های معدنی به دست می آید.

مشاهده
تفاوت بین کابل های HV و LV

تفاوت بین کابل های HV و LV

کابل های برق در هفت دسته مختلف ولتاژ قرار دارند. آنها دارای رتبه بندی، اسمی، بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و فوق العاده زیاد هستند.

مشاهده
تفاوت بین جریان اضافه و اضافه بار

تفاوت بین جریان اضافه و اضافه بار

همانطور که از نام آن پیداست، به شرایطی می گویند که در آن جریان در مدار به مقدار زیاد جریان می یابد.

مشاهده
O-Ring چیست؟

O-Ring چیست؟

O-ring یک حلقه یا حلقه دونات شکل است که عموماً از الاستومر قالب گیری می شود، اگرچه O-ring ها نیز از PTFE و سایر مواد ترموپلاستیک و همچنین فلزات توخالی و جامد ساخته می شوند.

مشاهده
کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)

کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)

یک کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) یک کامپیوتر حالت جامد کوچک و مدولار با دستورالعمل های سفارشی برای انجام یک کار خاص است.

مشاهده
شیرکنترل برقی

شیرکنترل برقی

شیر هیدرولیک یک وسیله مکانیکی است که برای کنترل جهت مایع، معمولا روغن، از طریق یک مدار هیدرولیک طراحی شده است. برای هر سیستم هیدرولیک بسیار مهم است، آنها می توانند سرعت موتورها و حرکت سیلندرها را تنظیم کنند.

مشاهده
سنسور کنترل سطح به روش هیدرواستاتیک

سنسور کنترل سطح به روش هیدرواستاتیک

سنسور سطح هیدرواستاتیک فقط روی مایعات کار می کند. ترانسمیترهای سطح هیدرواستاتیک اندازه گیری را از طریق تماس با سیالاتی که باید اندازه گیری شوند، ارائه می دهند.

مشاهده
سنسور های اندازه گیری فشار دیفرانسیل الکترونیکی

سنسور های اندازه گیری فشار دیفرانسیل الکترونیکی

با dp الکترونیکی یک راه حل کاملاً برتر با مقادیر برجسته برای اندازه گیری سطح در مخازن تحت فشار و خلاء ارائه شده است.

مشاهده
پژواک های کاذب کنترل سطح رادار

پژواک های کاذب کنترل سطح رادار

هنگامی که یک سطح سنج راداری یک رسانه را اندازه گیری می کند، پالس های مایکروویو ساطع شده یا منعکس شده به پالس های مایکروویو تداخل پیدا می کند و در نتیجه اندازه گیری های نادرست انجام می شود که معمولاً در صنعت به آن پژواک کاذب می گویند.

مشاهده
ترموکوپل چیست؟

ترموکوپل چیست؟

ترموکوپل وسیله ای برای اندازه گیری دما است. این شامل دو سیم فلزی غیر مشابه است که به یکدیگر متصل شده اند تا یک اتصال را تشکیل دهند.

مشاهده
سنسور جک پنوماتیک

سنسور جک پنوماتیک

سنسورها برای ارائه بازخورد موقعیت به سیستم های کنترل در ماشین آلات و تجهیزات خودکار استفاده می شوند. جک پنوماتیک از حسگرهایی است که برای تشخیص موقعیت خطی پیستون برای کاربردهایی که بازخورد موقعیت بسیار مهم است استفاده می شود.

مشاهده
اینورتر ها چگونه کار می کنند؟

اینورتر ها چگونه کار می کنند؟

مدارهای اصلی شامل یک نوسان ساز، مدار کنترل، مدار درایو برای دستگاه های قدرت، دستگاه های سوئیچینگ و یک ترانسفورماتور هستند.

مشاهده
منبع تغذیه

منبع تغذیه

منبع تغذیه دستگاهی الکتریکی است که نیروی الکتریکی را به بار الکتریکی مانند رایانه لپ‌تاپ، سرور یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی ارائه می‌کند.

مشاهده
سطح سنج اولتراسونیک

سطح سنج اولتراسونیک

در این مطلب به 10 اشتباه اصلی برای سنسورهای اولتراسونیک و نکاتی برای جلوگیری از انجام آنها اشاره شده است.

مشاهده
نحوه کارکرد سافت استارتر

نحوه کارکرد سافت استارتر

از آنجایی که موتورهای الکتریکی معمولاً در طول شتاب دادن به سرعت نامی خود به مقادیر زیادی الکتریسیته نیاز دارند، می توان از یک Soft Starter برای محدود کردن افزایش جریان به نام "جریان هجومی" و گشتاور موتورهای الکتریکی استفاده کرد که در نتیجه ایمن تر، روان تر و تدریجی تر می شود.

مشاهده
سنسورهای القایی عملکردی

سنسورهای القایی عملکردی

سنسور ها کاربرد های زیادی درصنعت ابزار دقیق دارند، در این مطلب به کاربرد سنسور های القایی می پردازیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح RF

سنسور کنترل سطح RF

سنسور کنترل سطح RF یک مدل از سنسور کنترل سطح خازنی می باشد که با تکنولوژی دیگر برای استفاده های مختلف تولید می شود

مشاهده
رله جامد یا همان SSR

رله جامد یا همان SSR

رله جامد یکی از عناصر پر کاربرد در صنعت برق می باشد. در این مطلب می خواهیم رله جامد یا همان SSR را معرفی کنیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح تماسی مایعات رسانا (مقاومتی)

سنسور کنترل سطح تماسی مایعات رسانا (مقاومتی)

در این مطلب به بررسی سنسور کنترل سطح تماسی مایعات رسانا می پردازیم و مزایای آن را بررسی میکنیم.

مشاهده
کاربرد نمایشگر سنسور کنترل سطح مخازن

کاربرد نمایشگر سنسور کنترل سطح مخازن

سنسور کنترل سطح برای هوشمند سازی بیشتر باید دارای نمایشگر باشد، در ادامه به مزیت نمایشگر سنسور کنترل سطح اشاره خواهیم کرد.

مشاهده
قابلیت نرمال باز و نرمال بسته در سنسور کنترل سطح شناور مایعات

قابلیت نرمال باز و نرمال بسته در سنسور کنترل سطح شناور مایعات

سنسور کنترل سطح شناور مایعات شرکت مدرن سیستم البرز با قابلیت معمولی باز و معمولی بسته می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مشاهده
تفاوت سنسور های سطح سنج خازنی و سوئیچ پره ای

تفاوت سنسور های سطح سنج خازنی و سوئیچ پره ای

برای انتخاب بهتر سنسور کنترل سطح مقطعی لازم است تا تفاوت تکنولوژی و نحوه کارکرد آن ها را بدانیم. در این مطلب به تقاوت دو سنسور کنترل سطح خازنی و سوئیچ پره ای می پردازیم.

مشاهده
تفاوت انواع سنسور های کنترل سطح

تفاوت انواع سنسور های کنترل سطح

سنسور های کنترل سطح برای مقاصد مختل و با تفاوت هایی تولید و عرضه می شوند در این مطلب به تفاوت های سنسور کنترل سطح راداری و سنسور کنترل سطح اولتراسونیک می پردازیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

سنسور کنترل سطح اولتراسونیک

از سنسور کنترل سطح اولتراسونیک می توان در مخازن مختلفی استفاده کرد، یکی از این موارد مخازن دارای لجن می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایعات فلوتری

سنسور کنترل سطح مایعات فلوتری

از سنسور کنترل سطح مایع می توان جهت کنترل سطح مخازن جمع آوری آب باران استفاده کرد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایعات در سدها

سنسور کنترل سطح مایعات در سدها

از سنسور کنترل سطح مایع میتوان در سدها و محل جمع آوری آب باران استفاده کرد تا از وقوع سیل در اثر ازدیاد آب بیش از گنجایش آن جلوگیری کرد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایعات فلوتری

سنسور کنترل سطح مایعات فلوتری

یکی از مشکلات در صنایع چوب و کاغذ کنترل فاضلاب آن می باشد زیرا این صنعت دچار چالش هایی با این موضوع می باشد.

مشاهده
سنسور سطح مخزن سوخت اولتراسونیک

سنسور سطح مخزن سوخت اولتراسونیک

سنسور سطح مخزن سوخت اولتراسونیک دستگاهی است که به صورت خارجی برای اندازه گیری و نظارت بر سطح سوخت و مصرف سوخت کامیون ها، تانکرهای سوخت، قایق ها، تجهیزات ساختمانی، ژنراتورها

مشاهده
انواع مختلف سنسورهای سطح خازنی

انواع مختلف سنسورهای سطح خازنی

سنسور سطح خازنی می تواند سطح محیط بسیار خورنده، محیط با دمای بالا و ظرف مهر و موم شده را بدون توجه به ویسکوزیته، چگالی و فشار کاری محیط اندازه گیری کند.

مشاهده
قیمت انواع سنسور

قیمت انواع سنسور

دو فناوری اصلی برای نادیده گرفتن هرگونه فوم و اندازه گیری دقیق سطح پیوسته بالاتر از بقیه هستند: رادار موج هدایت شده و فشار. این مقاله به مقایسه و مقایسه این فناوری‌ها، توانایی آن‌ها در ارائه نتایج قابل اعتماد

مشاهده
تولیدی سنسور

تولیدی سنسور

سنسور سطح رادار یک ابزار اندازه گیری سطح بسیار رایج است که به طور گسترده در شرایط کاری مختلف پیچیده استفاده می شود.

مشاهده
خرید و قیمت سنسور رادار

خرید و قیمت سنسور رادار

سنسورهای رادار دستگاه‌های تبدیلی هستند که سیگنال‌های اکو مایکروویو را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند. آنها از فناوری سنجش بی سیم برای تشخیص حرکت با تعیین موقعیت

مشاهده
فروش سنسور

فروش سنسور

سطح مواد یکی از پارامترهای اصلی اندازه گیری شرکت های تولید سیمان است. در مقایسه با سایر شرکت های تولیدی، شرکت های سیمان سطح مایع کمتری را اندازه گیری می کنند.

مشاهده
اندازه گیری سطح خازنی

اندازه گیری سطح خازنی

اندازه گیری سطح خازنی با Liquicap یک راه حل ساده و مقرون به صرفه است که امکانات زیادی را برای نظارت بر سطح در مایعات ارائه می دهد.

مشاهده
کاربرد سنسور التراسونیک

کاربرد سنسور التراسونیک

چوب می تواند گرمای مناسب را فراهم کند  و نه تنها در شومینه های خانه و نیروگاه های حرارتی و نیروگاهی که سوخت آنها از ضایعات چوب تولید می شود، برق و گرما را برای مناطق صنعتی اطراف تولید می کنند.

مشاهده
سنسور کنترل سطح برای صنایع غذایی

سنسور کنترل سطح برای صنایع غذایی

سنسورهای سطح نقش مهمی در بسیاری از صنایع دارند. از نظارت بر سطوح بحرانی مایع تا اطمینان از ایمنی، کاربردها بسیار گسترده است.

مشاهده
قیمت سنسور التراسونیک

قیمت سنسور التراسونیک

سنسورهای صدای اکو اولتراسونیک برای اندازه گیری سطح مایع و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی برای ارسال به ابزار دقیق دیگر.

مشاهده
قیمت ترانسمیترهای فشار

قیمت ترانسمیترهای فشار

مبدل های فشار و سوئیچ های فشار اغلب به عنوان دستگاه های مشابه اشتباه گرفته می شوند، اما از نظر عملکردی متفاوت هستند. در حالی که هر دو در کاربردهای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌شوند

مشاهده
قیمت فرستنده سطح رادار

قیمت فرستنده سطح رادار

دستگاه های الکترونیکی فرستنده سطح رادار که برای اندازه گیری سطح سیال استفاده می شود. همانطور که از نام آن پیداست، این فرستنده های سطح از فناوری رادار برای تشخیص سطح سیال استفاده می کنند.

مشاهده
سنسورهای سطح مایع

سنسورهای سطح مایع

سنسورهای سطح مایع که به عنوان سنسورهای سطح هیدرواستاتیک نیز شناخته می شوند، با تبدیل فشار مایع بر اساس ارتفاع آن از سنسور و چگالی آن به سیگنال خروجی خطی، سطح را اندازه گیری می کنند.

مشاهده
قیمت اینورتر

قیمت اینورتر

اینورترها وسایل الکتریکی هستند که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کنند. اگرچه لوازم خانگی برای کار کردن به برق AC نیاز دارند، برق AC را نمی توان ذخیره کرد.

مشاهده
قیمت اس اس آر

قیمت اس اس آر

رله های حالت جامد معادل نیمه هادی رله الکترومکانیکی هستند و می توانند برای کنترل بارهای الکتریکی بدون استفاده از قطعات متحرک استفاده شوند.

مشاهده
قیمت سافت استارتر

قیمت سافت استارتر

از آنجایی که موتورهای الکتریکی معمولاً در طول شتاب دادن به سرعت نامی خود به مقادیر زیادی الکتریسیته نیاز دارند، می توان از یک Soft Starter برای محدود کردن افزایش جریان

مشاهده
قیمت رله برد

قیمت رله برد

رله برد ها، بردهای کامپیوتری با آرایه ای از رله ها و سوئیچ ها هستند. دارای پایانه های ورودی و خروجی هستند و برای کنترل منبع ولتاژ طراحی شده اند.

مشاهده
قیمت سنسور کنترل سطح مایع

قیمت سنسور کنترل سطح مایع

سنسورهای سطح مایع که به آنها سوئیچ سطح مایع نیز گفته می شود، برای تغییر حالت در هنگام غوطه ور شدن در مایع طراحی شده اند.

مشاهده
قیمت سنسور کنترل سطح خازنی

قیمت سنسور کنترل سطح خازنی

سنسور سطح خازنی بر اساس اصل سنجش ظرفیت است. هنگامی که ارتفاع الکترود اندازه گیری توسط محیط اندازه گیری شده تغییر می کند، ظرفیت خازن تغییر می کند.

مشاهده
قیمت سنسور کنترل سطح RF Admittance

قیمت سنسور کنترل سطح RF Admittance

پذیرش فرکانس رادیویی RF نوع جدیدی از فناوری کنترل سطح با کاربرد گسترده تر است که از نوع خازنی توسعه یافته است.

مشاهده
قیمت سنسور کنترل سطح رادار

قیمت سنسور کنترل سطح رادار

دستگاه های سنجش مبتنی بر رادار برای اندازه گیری سطح مایع و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی برای ارسال به ابزار دقیق دیگر.

مشاهده
قیمت سنسور کنترل سطح

قیمت سنسور کنترل سطح

سنسورهای سطح مایع دهه‌هاست که در بازارهایی مانند غذا و نوشیدنی، صنعتی برای تشخیص نشت یا اندازه‌گیری سطح وجود دارند.

مشاهده
خرروجی 4 تا 20 میلی آمپر در سنسور کنترل سطح

خرروجی 4 تا 20 میلی آمپر در سنسور کنترل سطح

خروجی جریانی سنسور های کنترل سطح هم مهم هستن زیرا برای خواندن اطلاعات ارسالی از سمت سنسور نیاز به این خروجی می باشد

مشاهده
کاربرد سنسور های کنترل سطح

کاربرد سنسور های کنترل سطح

سنسور های کنترل سطح یکی از الزامات برای تولید کننده هایی است که دارای مخازن بزرگ و زیادی در کارخانه خود هستند.

مشاهده
سنسور کنترل سطح رادار در مخازن روان کننده

سنسور کنترل سطح رادار در مخازن روان کننده

برای کنترل سطح مخازن مواد روان کننده روغنی سنسور کنترل سطح رادار بهترین گزینه می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح رادار در مخازن آمونیاک

سنسور کنترل سطح رادار در مخازن آمونیاک

مخازن آمونیاک نیاز به سنسور کنترل سطح مناسب برای اندازه گیری سطح دارند.

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری در صنایع تولید اسنک

سنسور کنترل سطح راداری در صنایع تولید اسنک

در صنایعی که برای تولید محصولات خوراکی نیاز به مخازن روغن داغ دارند بحث اندازه گیری سطح مخازن با چالش هایی روبرو می شود.

مشاهده
بررسی انواع سنسور کنترل سطح مخازن

بررسی انواع سنسور کنترل سطح مخازن

سنسور های کنترل سطح در انواع مختلف و با تکنولوژی های زیادی تولید می شوند، برای انتخاب بهترین نوع سنسور کنترل سطح باید به مواردی توجه شود.

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری در مخازن دارای همزن و کف

سنسور کنترل سطح راداری در مخازن دارای همزن و کف

در مخازنی که دارای همزن هستن امکان بوجود آمدن کف در آنها زیاد میشود به همین جهت انتخاب سنسور مناسب جهت اندازه گیری سطح مخازن یک امر مهم می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری برای مخازن مایعات

سنسور کنترل سطح راداری برای مخازن مایعات

برای استفاده از سنسور کنترل سطح راداری جهت اندازه گیری مخازن مایع مواردی مهم است که باید به آنها توجه کنیم

مشاهده
انواع آنتن در سنسور کنترل سطح راداری

انواع آنتن در سنسور کنترل سطح راداری

سنسور های کنترل سطح راداری با انواع آنتن تولید و عرضه می گردند. در این مطلب می خواهیم تفاوت آنتن های سنسور کنترل سطح راداری را با هم مقایسه کنیم

مشاهده
انواع سنسور کنترل سطح و کاربرد آن

انواع سنسور کنترل سطح و کاربرد آن

در تولید لوازم تحریر هم نیاز به سنسور های کنترل سطح مخازن می باشد زیرا برای کنترل حجم و مقدار مواد اولیه در مخازن نگه داری مواد باید از یک ابزار دقیق استفاده کنیم.

مشاهده
سنسور کنترل سطح در مخازن قیر

سنسور کنترل سطح در مخازن قیر

موارد مهمی است که باید به آن توجه شود در رابطه با انتخاب سنسور کنترل سطح درست برای مخازن قیر که در مطلب زیر میخواهیم به آن بپردازیم

مشاهده
سنسور کنترل سطح در مخازن مایع

سنسور کنترل سطح در مخازن مایع

برای کنترل سطح مخازن ماء الشعیر باید از سنسور کنترل سطح مناسب استفاده کرد زیرا این مخازن دارای کف می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح در صنعت آرایشی و بهداشتی

سنسور کنترل سطح در صنعت آرایشی و بهداشتی

صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی نیز برای کنترل مواد مایع و جامد خود نیازمند سنسور کنترل سطح می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایع

سنسور کنترل سطح مایع

شرکت مدرن سیستم البرز برای مخازن مایع با سطح فشار بالا سنسور کنترل سطح مایع را با راهکاری در این مورد طراحی کرده است.

مشاهده
خروجی مودباس در سنسور های کنترل سطح

خروجی مودباس در سنسور های کنترل سطح

از تکنولوژی مودباس در تولید سنسور های کنترل سطح برای کنترل اتوماسیون صنعتی استفاده می شود

مشاهده
سنسور کنترل سطح در استخر ماهی

سنسور کنترل سطح در استخر ماهی

برای پرورش ماهی های سالم تر و با کیفیت تر در استخر های پرور ماهی نیاز به سنسور کنترل سطح می باشد.

مشاهده
کالیبره کردن سنسور های کنترل سطح

کالیبره کردن سنسور های کنترل سطح

یکی از مواردی حتما برای دقت سنسور کنترل سطح نیاز است انجام دهیم کالیبراسیون کردن آن می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح در سیلو های سیمانی و فلزی

سنسور کنترل سطح در سیلو های سیمانی و فلزی

در مورد انتخاب سنسور کنترل سطح مخازن یکی از مواردی که مهم است بررسی نوع سیلوی ذخیره ساز مواد می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح در صنایع نساجی

سنسور کنترل سطح در صنایع نساجی

سنسور کنترل سطح راداری یکی از بهترین انتخاب ها برای کنترل سطح مخازن استون درصنایع نساجی است.

مشاهده
سنسور کنترل سطح در تولید بیسکوئیت

سنسور کنترل سطح در تولید بیسکوئیت

صنعت تولید بیسکوئیت و کلوچه هم جهت تولید با کیفیت تر و همچنین کنترل مواد اولیه برای صرفه جویی در هزینه ها به سنسور کنترل سطح نیاز دارد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایعات

سنسور کنترل سطح مایعات

از سنسور کنترل سطح مایع می توان در صنایع آبکاری برای بهتر شدن کیفیت مواد آبکاری استفاده کرد.

مشاهده
فلنج در سطح سنج ها

فلنج در سطح سنج ها

برای اتصالات سنسور های کنترل سطح استفاده از فلنج ها یک روش مناسب و ایده آل می باشد

مشاهده
سنسور سوئیچ پره ای سیم بکسلی

سنسور سوئیچ پره ای سیم بکسلی

سنسور سوئیچ پره ای برای استفاده در مخازن کوچک و بزرگ در دو نوع میله ای و سیم بکسلی تولید و عرضه می گردد.

مشاهده
کنترل سطح مخازن پر گرد و غبار

کنترل سطح مخازن پر گرد و غبار

برای مخازنی که دارای گرد و غبار بالایی هستن انتخاب نوع سنسور کنترل سطح که دارای دقت و عملکرد مناسبی باشد بسیار مهم است

مشاهده
گارانتی سنسور کنترل سطح

گارانتی سنسور کنترل سطح

گارانتی و خدمات پس از فروش یک مزیت مهم و واجب در خرید محصولات الکترونیکی و الکتریکی می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح خازنی

سنسور کنترل سطح خازنی

یکی از تکنولوژی ها در سنجش سطح مواد استفاده از خازن می باشد. سنسور کنترل سطح خازنی با دقت بالایی مواد داخل مخازن را اندازه گیری می کند.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایع

سنسور کنترل سطح مایع

برای کنترل سطح مایعات که بسیار مهم هم هست باید از سنسور کنترل سطح مایعات استفاده کنیم

مشاهده
تفاوت سنسور، مبدل و ترانسمیتر فشار

تفاوت سنسور، مبدل و ترانسمیتر فشار

در این مطلب می خواهیم به تفاوت های ترانسمیتر، مبدل و سنسور فشار بپردازیم

مشاهده
کنترل سطح لیزری

کنترل سطح لیزری

یکی از بهترین سنسور ها برای اندازه سطح مخازن در صنایع پلاستیکی سنسور کنترل سطح لیزری می باشد

مشاهده
اندازه گیری سطح در مخازن

اندازه گیری سطح در مخازن

در این مطلب می خواهیم به اهمیت کنترل سطح مخازن بپردازیم

مشاهده
کنترل سطح رادار در معدن

کنترل سطح رادار در معدن

سنسور کنترل سطح راداری یک جایزگین عالی برای سنسور های کنترل سطح اولتراسونیک در معادن است.

مشاهده
کنترل سطح مخازن در آب و فاضلاب

کنترل سطح مخازن در آب و فاضلاب

از سنسور اولتراسونیک می توان در صنعت آب و فاضلاب جهت اندازه گیری سطح مخازن استفاده کرد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح در تولید فوم

سنسور کنترل سطح در تولید فوم

برای کنترل سطح مخازن تولید فوم نیاز است در ابتدا نوع مواد داحل مخزن را بررسی کنیم و سپس با توجه به آن بهترین گزینه رو انتخاب کنیم

مشاهده
ترانسمیتر کنترل سطح دما بالا

ترانسمیتر کنترل سطح دما بالا

برای مخازنی که دمای بالایی دارند جهت اندازه گیری و کنترل سطح آنها باید از سنسور های کنترل سطح دما بالا استفاده کرد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری در پی وی سی

سنسور کنترل سطح راداری در پی وی سی

از سنسور کنترل سطح راداری برند MSA می توان جهت اندازه گیری سطح مخازن مواد پی وی سی استفاده کرد.

مشاهده
سطح سنج راداری در مخازن چسب

سطح سنج راداری در مخازن چسب

یکی از موارد استفاده از سنسور های کنترل سطح راداری در مخازن تولید چسب مایع می باشد.

مشاهده
سطح سنج لیزری

سطح سنج لیزری

از سنسور کنترل سطح لیزری می توان در مخازنی که مایعات غیر شفاف دارند استفاده کرد.

مشاهده
سطح سنج راداری

سطح سنج راداری

استفاده از سنسور های کنترل سطح راداری یک روش ایده آل و نوین برای اندازه گیری سطح مخازن در صنعت مواد غذایی می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح مایع

سنسور کنترل سطح مایع

یکی از موارد استفاده سنسور کنترل سطح مایع در مخازن جایگاه های سوخت می باشد.

مشاهده
سنسور کنترل سطح خازنی

سنسور کنترل سطح خازنی

یکی از روش های کنترل سطح مخازن مواد پودری و کلوخه ای استفاده از سطح سنج خازنی می باشد

مشاهده
سنسور کنترل سطح راداری

سنسور کنترل سطح راداری

سنسور های کنترل سطح راداری برای استفاده در مخازن دوغابی گزینه بسیار مناسبی می باشند.

مشاهده
ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار

یکی از صنایعی که نیاز زیادی به سنسور های فشار دارند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. در این مطلب می خواهیم به موارد مصرف ترانسمیتر فشار در این صنایع بپردازیم

مشاهده
تفاوت ترانسمیتر کنترل سطح اولتراسونیک و ترانسمیتر کنترل سطح راداری

تفاوت ترانسمیتر کنترل سطح اولتراسونیک و ترانسمیتر کنترل سطح راداری

سنسور های تعیین سطح از روش ها و تکنولوژی های متفاوتی برای سنجش استفاده می کنن در این مقاله قصد داریم تفاوت سنسور های کنترل سطح اولتراسونیک و رادار را بررسی کنیم.

مشاهده
ترانسمیتر کنترل سطح رادرای

ترانسمیتر کنترل سطح رادرای

استفاده از سنسور کنترل سطح مایع در کشتی سازی بسیار کاربرد دارد، در مطلب زیر می خوایم به موارد استفاده ترانسمیتر کنترل سطح مایع در کشتی سازی اشاره کنیم

مشاهده
اندازه گیری سطح در سیلوهای مواد گرانولی

اندازه گیری سطح در سیلوهای مواد گرانولی

صنایع تولید مواد پلاستیکی، مواد گرانولی خود آنها را در سیلو های بلند نگه داری می کنند. اندازه گیری سطح این سیلو ها نیز بسیار مهم می باشد.

مشاهده
اندازه گیری سطح مایعات در سدها و دریاچه ها

اندازه گیری سطح مایعات در سدها و دریاچه ها

کنترل سطح مایعات در ابعاد بزرگ کار بسیار دشوار و مهمی است. به همین جهت در این مقاله به ابزار های کنترل سطح مایعات می پردازیم.

مشاهده
اندازه گیری سطح در صنایع چوب و کاغذ

اندازه گیری سطح در صنایع چوب و کاغذ

سنجش سطح در صنایع چوب و کاغذ هم به دلیل وجود مواد خمیری و پودری یکی از دغدغه های این صنعت می باشد.

مشاهده
اندازه گیری سطح در صنایع چوب و کاغذ

اندازه گیری سطح در صنایع چوب و کاغذ

سنجش سطح در صنایع چوب و کاغذ هم به دلیل وجود مواد خمیری و پودری یکی از دغدغه های این صنعت می باشد.

مشاهده
کاربرد ترانسمیتر کنترل سطح در صنعت روغن کشی خوراکی

کاربرد ترانسمیتر کنترل سطح در صنعت روغن کشی خوراکی

یکی از کاربرد های سنسور های کنترل سطح راداری در مخازن روغن کشی خوراکی می باشد که می تواند هم دقت بالایی داشته باشد و هم مداوم تعیین سطح را در اختیار افراد قرار دهد.

مشاهده
انتخاب نوع سنسور کنترل سطح

انتخاب نوع سنسور کنترل سطح

یکی از دغدغه های مهندسین ابزار دقیق انتخاب درست ترانسمیتر کنترل سطح می باشد.

مشاهده
تکنولوژی لیزر در ترانیمتر کنترل سطح لیزری

تکنولوژی لیزر در ترانیمتر کنترل سطح لیزری

کی از تکنولوژی های مورد استفاده در ابزاراندازه گیری مانند سنسور های کنترل سطح، تکنولوژی لیزر می باشد.

مشاهده
استفاده از سنسور راداری در صنعت شیشه سازی

استفاده از سنسور راداری در صنعت شیشه سازی

در صنایع شیشه سازی یکی از مواردی که برای انتخاب سنسور کنترل سطح باید مورد توجه قرار بگیرد تحمل دمای بالا می باشد.

مشاهده
کنترل سطح مخازن در صنعت دام و طیور

کنترل سطح مخازن در صنعت دام و طیور

اندازه گیری سطح مواد مخزن در تولید خوراک دام و طیور بسایر مهم می باشد زیرا ترکیبات به اندازه و اضافه کردن به موقع مواد در نهایت خوراک مرغوب تری را برای دام و طیور به عمل می آورد و سپس در ارائه گوشت و مرغ با کیفیت نیز تاثیر زیادی دارد.

مشاهده
کنترل سطح مخازن در صنعت دارویی

کنترل سطح مخازن در صنعت دارویی

برای تولید دارو در صنایع دارویی انتخاب مناسب ترانسمیتر کنترل سطح بسیار مهم است زیرا باید دقت و عملکرد بالایی داشته باشد

مشاهده
اندازه گیری و کنترل سطح در سیلوهای آرد

اندازه گیری و کنترل سطح در سیلوهای آرد

استفاده از سنسور های سوئیچ پره ای در سیلو و مخازن آرد یکی از روش های مقرون به صرفه و بی دغدغه جهت اندازه گیری در این صنعت می باشد

مشاهده
استفاده از فولاد ضد زنگ در تولید سنسور کنترل سطح

استفاده از فولاد ضد زنگ در تولید سنسور کنترل سطح

یکی از مشکلات در تولید سنسور های کنترل سطح استفاده از موادی است که بتواند در برابر خورندگی متریال داخل مخزن مقاوت بالایی داشته باشد.

مشاهده
اندازه گیری سطح در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اندازه گیری سطح در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

کنترل سطح مخازن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیار مهم می باشد اما نکته مهم دیگر آن استفاده از ترانسمیترهای کنترل سطح ضد انفجار می باشد.

مشاهده
ترانسمیتر کنترل سطح راداری برای صنایع غذایی

ترانسمیتر کنترل سطح راداری برای صنایع غذایی

در خط تولید کارخانه های صنایع غذایی نیاز به شستشوی CIP است، به همین خاطر استفاده از سنسور راداری مناسب جهت کنترل سطح که نسبت به مواد CIP مقاوت داشته باشد بسیار اهمیت بالایی دارد.

مشاهده
اندازه گیری  و کنترل سطح در یک سیمان سیلو

اندازه گیری و کنترل سطح در یک سیمان سیلو

استفاده از ترانسمیتر کنترل سطح راداری در صنایع سیمان

مشاهده
عملکرد و مزایای سنسور کنترل سطح خازنی

عملکرد و مزایای سنسور کنترل سطح خازنی

سنسور های کنترل سطح خازنی یکی از انواع سنسور کنترل سطح مخازن هستن که علاوه بر قیمت مناسب از دقت بالایی نیز برخوردار می باشند

مشاهده
کاربرد سنسور کنترل سطح مایع

کاربرد سنسور کنترل سطح مایع

از ترانسمیتر کنترل سطح مایع یا فلوتری جهت اندازه گیری مایعات در مخازن صنایع مختلف استفاده می شود

مشاهده
نحوه عملکرد سنسور سوئیچ پره ای

نحوه عملکرد سنسور سوئیچ پره ای

سنسور های سوئیچ پره ای با چرخش تیغه و نصب در مخزن و در ارتفاع مورد نظر برای تعیین سطح مقطعی استفاده می شوند.

مشاهده
کاربرد سنسور کنترل سطح راداری برای اندازه گیری سطح مایعات

کاربرد سنسور کنترل سطح راداری برای اندازه گیری سطح مایعات

یکی از بهترین راه ها برای اندازه گیری و کنترل سطح مخازن مایع استفاده از سنسورهای کنترل سطح راداری می باشد

مشاهده
شرایط اندازه گیری سنسور کنترل سطح راداری

شرایط اندازه گیری سنسور کنترل سطح راداری

در این مطلب به شرایط اندازه گیری و نحوه نصب سنسور کنترل سطح راداری در مخازن می پردازیم

مشاهده
نحوه کارکرد سنسور سوئیچ پره ای

نحوه کارکرد سنسور سوئیچ پره ای

در این مطلب سعی داریم که به نحوه کارکرد سنسور های سوئیچ پره ای بپردازیم

مشاهده
ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار یک سنسور برای اندازه گیری مقدار فشار در یک مخزن یا محفظه می باشد.

مشاهده
ترانسمیتر کنترل سطح مایعات

ترانسمیتر کنترل سطح مایعات

سنسور کنترل سطح فلوتری (شناوری) برای اندازه گیری سطح انواع مایعات (معمولی و خورنده) که در بالای مخازن مایع جهت نشان دادن میزان سطح  ، ارتفاع و حجم مایع داخل مخزن به کار گرفته می شود.

مشاهده
سنسور تعیین سطح خازنی

سنسور تعیین سطح خازنی

سنسور کنترل سطح خازنی جهت سنجش سطح مواد مختلف از جمله مایعات مورد استفاده می باشد.

مشاهده
سنسور های کنترل سطح

سنسور های کنترل سطح

سنسور های تعیین سطح برای اندازه گیری و مانیتورینگ کردن سطح مخازن مورد استفاده قرار می گیرند.

مشاهده
سنسور کنترل سطح لیزری

سنسور کنترل سطح لیزری

از سنسور لیزری در صنایع مختلف جهت اندازه گیری سطح مخازن استفاده می شود.

مشاهده
ترانسمیتر کنترل سطح اولتراسونیک

ترانسمیتر کنترل سطح اولتراسونیک

ترانسمیتر های کنترل سطح به روش اولتراسیونیک در صنایع مختلف کاربرد دارد

مشاهده
سنسور سوئیچ پره ای

سنسور سوئیچ پره ای

سنسور های سوئیچ پره ای نوعی از سنسور هستن که برای تعیین سطح در مقدار مشخص استفاده می گردند.

مشاهده
ترانسمیتر کنترل سطح راداری

ترانسمیتر کنترل سطح راداری

ترانسمیتر یا سنسور های کنترل سطح راداری جهت اندازه گیری سطح با دقت بالا و عملکرد بی نظیر تولید و ارائه شدند.

مشاهده

جستجو

جدیدترین محصولات