مدرن سیستم البرز

info@msalborz.com

طراحی ،محاسبه و اجرای سیستم های اعلام حریق

طراحی ،محاسبه و اجرای سیستم های اعلام حریق

اعلام و اطفاء حریق ، طراحی سیستم های آتش نشانی ( سیستم اعلام حریق و سیستم اطفاء حریق ) مهمترین بخش طراحی یک ساختمان و یا پروژه صنعتی می باشد. اجرا و جانمایی نادرست سیستم های اعلام و اطفا حریق در ساختمان ها و صنایع، خسارات جانی و مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت، همچنین سبب ایجاد مشکلات فراوان در اخذ تاییدیه آتش نشانی و اخذ پایان کار ساختمان می شود.از این رو شرکت ما با سابقه ایی چندین ساله در این زمینه آماده ارائه خدمات می باشد.